Üdvözlünk a Média a Jövőért! Alapítványban

A társadalom egészét érintő problémákkal nap, mint nap szembesülünk. Feltárásukra, a bajok orvoslására igen nagy szükség volna. Az úgynevezett társadalmi célú kommunikáció a reklám speciális műfaja. Olyan kommunikáció, amely a társadalmat érintő problémákra hívja fel a figyelmet, ezek leküzdésére, megoldására ösztönöz.

Harcba indul a konvenciók, a rossz beidegződések ellen, követésre méltó értékeket kínál, pozitívabb szemlélet és magatartásmódok elfogadására késztet.

Sajnos hazánkban nem állnak rendelkezésre olyan központi erőforrások, amelyekkel a társadalomhoz szóló hosszú távú programok, kampányok finanszírozhatóak lennének. A társadalmi és civil szervezetek széttagoltan tevékenykednek és az e célra felhasználható anyagi eszközök szétforgácsoltak.

Az 1994-ben néhány reklámszakember és médiatulajdonos összefogásával életre hívott Média a Jövőért! Alapítvány ismerte fel elsőnek, hogy a hazai TCK-nak akkor van jövője, ha képes összefogni ennek az aktivitásnak valamennyi résztvevőjét és koncentrálni az erőforrásokat. Az indulás sikerét és az azóta elért eredményeket látva egyre többen ismerték fel a TCK jelentőségét és egyre többen ajánlották fel segítségüket.

Így az Alapítvány feladata az intézményi és szakmai szervezetekkel, illetve médiával való kapcsolattartáson túl integrált kommunikációs programok generálása, a gazdasági szféra szereplőinek szponzorként való megnyerése, hatékony pr-, reklám- és médiakampányok szervezése, koordinálása és lebonyolítása, és nem utolsósorban ingyenes vagy részfinanszírozású reklámhelyek felkutatása.

Az Alapítvány megalakulása óta, megközelítően 4 milliárd Ft értékű médiát mozgósított társadalmi célok érdekében.